Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
Alienstore

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy Alienstore, działający pod adresem: Alienstore.pl, prowadzony jest przez Iwona Nalepa VISION, z siedzibą przy: ul. J. Chełmońskiego 2, 32-600 Oświęcim, działający pod numerem NIP: 549-149-57-22, REGON: 361801111.
 2. Niniejszy Regulamin Sklepu internetowego określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Alienstore, a w szczególności zasady i tryb zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, jak również tryb postępowania reklamacyjnego oraz tryb odstąpienia od umowy przez Konsumenta.
 3. W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344, ze zm.).
 4. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Wszyscy Klienci są obowiązani zapoznać się z postanowieniami Regulaminu, przed dokonaniem zakupu.
 5. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
 6. Każdy Klient ma możliwość zapoznać się z Regulaminem w każdym czasie, klikając na stronie internetowej Sklepu Alienstore.pl w hiperlink "Regulamin Sklepu". Regulamin można w każdym czasie pobrać i wydrukować.
 7. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu Alienstore.pl odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.), lecz zaproszenie do zawarcia umowy, w myśl art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.). Klient wysyłając Formularz Zamówienia składa ofertę kupna wskazanego Towaru za cenę i na warunkach określonych w opisie

II. DEFINICJE

Regulamin - niniejszy zbiór regulacji organizujących zasady korzystania z Usług Sklepu przez Klientów.

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne konto.
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Kupujący uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany.
Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego (definicja obowiązuje dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.).

Formularz Zamówienia - Usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient może dokonać zakupu, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie niektórych warunków Umowy Sprzedaży m.in. sposobu dostawy i płatności.

Koszyk - element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta towary oraz w którym Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w tym ilości nabywanych Produktów.

Sklep - serwis internetowy, należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną: Alienstore.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.

Sprzedawca - Iwona Nalepa VISION z siedzibą przy: ul. J. Chełmońskiego 2, 32-600 Oświęcim, który prowadząc działalność zarobkową lub zawodową proponuje sprzedaż za pomocą swojej strony internetowej.

Towar - rzecz ruchoma, będąca przedmiotem obrotu pomiędzy Sklepem i Klientem, którego warunki sprzedaży określa Formularz Zamówienia.

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży towarów zawarta przez Klienta za pośrednictwem Sklepu, zwykle przez Formularz Zamówień.


III. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Kupujący akceptuje treść Regulaminu.
 2. Zamówienia od Kupujących są przyjmowane za pomocą wysłanego Formularza Zamówień, dokonanego za pośrednictwem strony: Alienstore.pl lub e-mailowo na adres sklep@alienstore.pl, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Zamówienie Towarów realizuje się poprzez wybranie Towarów, którymi Kupujący jest zainteresowany, kliknięcie przycisku "DODAJ DO KOSZYKA", znajdującego się przy opisie Towarów, a następnie, z poziomu "KOSZYK", znajdującego się w zakładce Sklepu, wypełnienie Formularza Zamówienia, w tym wyboru formy dostawy i zapłaty bądź wyboru opcji zapłaty przy odbiorze, jeśli takowa jest dostępna dla wybranego Towaru, a następnie kliknięcie potwierdzenia zakupu.
 4. Po złożeniu zamówienia Kupujący dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia na swój adres e-mailem, podany w Formularzu Zamówienia.
 5. Po otrzymaniu przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:
 6. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze - rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego, po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę.
 7. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym lub online - rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty za złożone zamówienie na koncie bankowym Sklepu.
 8. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze), od poniedziałku do piątku, w godzinach, od 10.00 do 18.00. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 18.00, w soboty, niedziele lub święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 9. Kupujący otrzyma wiadomość o przyjęciu zamówienia do realizacji, co jest rozumiane jako oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Z chwilą jego otrzymania przez Klienta, zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 10. Towary znajdujące się w Sklepie przeznaczone są dla osób pełnoletnich. Składając zamówienie Kupujący oświadcza, że ukończył 18. r.ż. W przypadku podejrzenia, że Kupujący jest osobą nieletnią, Sklep ma prawo odmówić realizacji Zamówienia.
 11. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon VAT. Na życzenie Kupującego może zostać również wysłana faktura VAT lub paragon z NIP-em pełniący funkcję uproszczonej faktury (do kwoty 450zł). Informację o chęci uzyskania faktury VAT należy podać przy składaniu zamówienia w komentarzu do zamówienia, po uzyskaniu paragonu nie ma możliwości otrzymania faktury.
 12. Dostępnymi środkami porozumiewania się Kupującego ze Sklepem są:
 • E-mail - sklep@alienstore.pl
 • Adres korespondencyjny - ul. J. Chełmońskiego 2, 32-600 Oświęcim

12. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą wartość, jaką Kupujący zobowiązany jest zapłacić (cena brutto). Zawiera ona należny podatek. Koszt dostawy nie jest wliczony w cenę, gdyż zależy od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy zakupu.

13. Jeżeli Kupujący zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, opisaną w ustępie poprzednim, Sklep niezwłocznie poinformuje Klienta o tym fakcie, wyjaśniając przyczynę różnicy ceny. Obciążenie Kupującego dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Kupującego

IV. DOSTAWA I KOSZTY TRANSPORTU

 1. Realizacja dostawy zamówienia w sklepie odbywa się za pośrednictwem:
 • automatu paczkowego
 • punktu odbioru paczek
 • kuriera
 • odbioru osobistego
 1. Kupując w sklepie Alienstore.pl, kupujący dokonuje zakupu w sklepie stacjonarnym w Oświęcimiu, ul. Solskiego 4, Krakowie ul. Długa 48 lub Starowiślna 29 lub w Rudzie Śląskiej ul. 1 maja 321. Odbiór towaru następuje w jednym z podanych sklepów stacjonarnych. Na życzenie kupującego możemy zamówić w jego imieniu kuriera, który odbiera towar w naszym sklepie i dostarcza go do zamawiającego za pomocą przesyłki kurierskiej z doręczeniem na adres Klienta, do automatu paczkowego lub do punktu odbioru paczek. Chęć zamówienia w imieniu kupującego kuriera, Klient wyraża poprzez akceptację niniejszego regulaminu przed zakupem i wybranie opcji Paczkomaty24/7 lub Kurier InPost.
 2. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta będą zrealizowane najbliższego dnia roboczego, chyba, że na stronie pojawi się informacja o realizacji dodatkowych terminów nadań.
 3. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi zwykle: 2-3 dni robocze. Na czas oczekiwania składa się czas realizacji zamówienia, a więc skompletowanie towarów do zamówienia oraz przewidywany czas dostawy, który wynosi od 24 godzin, w przypadku Polski.
 4. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia wynikające z winy przewoźnika.
 5. Informacja o wysyłce towaru wraz z numerem przesyłki wysyłana jest w wiadomości automatycznej przez Sklep. Późniejsze informacje dotyczące realizacji przesyłki wysyłane są przez firmę kurierską drogą mailową i/lub SMS-ową, a w przypadku osób korzystających z aplikacji przewoźnika - śledzenie przesyłki jest możliwe w aplikacji. Sprzedający nie odpowiada za nieodebranie przesyłki przez Kupującego w terminie wyznaczonym przez przewoźnika. Wysyłka przesyłki nieodebranej możliwa jest po jej powrocie do Nadawcy oraz po opłaceniu kosztów ponownej wysyłki przez Kupującego.
 6. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Kupujący powinien w jego obecności dokładnie sprawdzić zawartość i kompletność przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki Kupujący powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.
 7. Jeśli nie ma możliwości sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera (np. w przypadku przesyłek doręczanych do automatu paczkowego), odbierając przesyłkę należy zwrócić uwagę na stan opakowania zewnętrznego, a jeśli jest ono naruszone - sporządzić zdjęcia uszkodzeń i zgłosić problem na infolinii przewoźnika. Jeśli opakowanie zewnętrzne nie ma uszkodzeń, ale po rozpakowaniu okaże się, że zawartość paczki jest uszkodzona lub niekompletna - również należy niezwłocznie sporządzić zdjęcia otrzymanego towaru i jego wad, a następnie zgłosić uszkodzenie mailowo na adres sklepu (sklep@alienstore.pl), załączając do wiadomości dokumentację fotograficzną. Tylko natychmiastowe zgłoszenie problemu oraz odpowiednie udokumentowanie uszkodzeń daje możliwość reklamacji przesyłki.
 8. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w sklepach stacjonarnych „Świat Wapowania”, pod adresem:
 • Oświęcim, ul. Solskiego 4
 • Kraków, ul. Długa 48
 • Kraków, ul. Starowiślna 29
 • Ruda Śląska, ul. 1 maja 321


V. REALIZACJA PŁATNOŚCI

 1. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:
 • przy odbiorze przesyłki (tylko w przypadku odbioru w sklepie stacjonarnym);
 • przelewem, na rachunek bankowy: 48 1050 1256 1000 0092 5632 8825;
 • szybki przelew lub płatność BLIK za pomocą serwisów imoje.pl oraz Przelewy24
 • Dostępne metody, którymi można realizować płatność:
  Przelewy online, BLIK, przelew tradycyjny

2. Kupujący, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty, przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi Sklepu.

3. Na wpłatę poprzez płatności online (przelew natychmiastowy, BLIK) Sklep oczekuje minimum 1 godzinę od złożenia zamówienia. Po upływie tego czasu zamówienie może zostać anulowane, a towar przywrócony na stany magazynowe. Istnieje możliwość przedłużenia czasu oczekiwania na płatność, przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi Sklepu. 

4. Zamówienia anulowane z powodu braku płatności, jeśli zostaną opłacone w późniejszym terminie, mogą zostać przywrócone do realizacji pod warunkiem, że produkt jest nadal dostępny w Magazynie. W przypadku braku wybranego produktu lub jego wariantu, Kupujący może wybrać inny wariant lub produkt w tej samej cenie, tańszy (ze zwrotem różnicy w cenie) lub droższy (za dopłatą), a jeśli żaden inny produkt nie będzie odpowiadał wymaganiom Kupującego - Sklep zleci zwrot wpłaconej kwoty. W przypadku opłacenia zamówienia po terminie, jeśli nie zostało to wcześniej uzgodnione z obsługą Sklepu, Kupujący powinien poinformować obsługę o dokonanej płatności i ustalić możliwość dalszej realizacji zamówienia.


VI. REKLAMACJA

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada za wady Towaru.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru, w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.).
 3. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności sprzedanego Towaru z umową, co ma miejsce, gdy:
 • Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 • Towar nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewniał Kupującego uprzywilejowanego;
 • Towar nie nadaje się do celu, o którym Kupujący uprzywilejowany poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 • Towar został wydany Kupującemu uprzywilejowanemu w stanie niezupełnym.
 1. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 2. W przypadku Kupującego uprzywilejowanego na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu, w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Kupującego uprzywilejowanego o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu uprzywilejowanemu.
 4. W przypadku Kupującego uprzywilejowanego, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.
 5. Jeżeli kupującym jest Kupujący uprzywilejowany, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.
 6. Jeżeli Towar ma wadę, Kupujący uprzywilejowany może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 7. Jeżeli Towar ma wadę, Kupujący uprzywilejowany może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 8. Kupujący uprzywilejowany może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady, żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 9. Kupujący uprzywilejowany nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 10. Reklamacje dotyczące Towarów, mogą być zgłaszane:
 • na piśmie, na adres siedziby Sprzedawcy;
 • pocztą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w potwierdzeniu złożenia Zamówienia.

Reklamacja powinna zawierać:

 • dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie – adres e-mail i numer telefonu kontaktowego);
 • wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania;
 • numer Zamówienia, widniejący w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia;
 • oryginał lub kopia dowodu zakupu (np. paragonu lub faktury) może ułatwić złożenie reklamacji, ale nie jest niezbędny do jej złożenia.
 1. Kupujący uprzywilejowany, realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi, dostarczy wadliwy Towar na własny koszt na adres Serwisu: Alienstore, ul. Długa 48, 31-146 Kraków (z dopiskiem SERWIS)
 2. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 3. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Kupującego uprzywilejowanego.
 4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni, od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem.
 5. Jeżeli Kupujący uprzywilejowany zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 6. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Kupującego uprzywilejowanego, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.

Szczegółowe informacje na temat reklamacji i zwrotów znajdują się w zakładce „Reklamacje i zwroty”


VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.), Kupujący uprzywilejowany może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych w Sklepie, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia odebrania Towaru przez Kupującego). Do zachowania tego terminu przez Kupującego uprzywilejowanego wystarczy wysłanie oświadczenia, przed jego upływem.
 2. Kupujący uprzywilejowany może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: Alienstore, ul. Kłosowa 11, 32-650 Witkowice.
 4. Kupujący uprzywilejowany zwróci Sprzedawcy Towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 5. Zwrotu Towaru należy dokonywać na adres: Alienstore, ul. Kłosowa 11, 32-650 Witkowice.
 6. Sprzedawca, w terminie 14 dni, od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu uprzywilejowanemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru, przy czym zwrot płatności nie nastąpi, do chwili otrzymania Towaru z powrotem.
 7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący.
 8. Kupujący ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.
 9. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje w odniesieniu do umowy:
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Kupujący uprzywilejowany.



VIII. POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Kupującego rezultatu, Kupujący może skorzystać m.in. z:

 • Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
 • Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
 • Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.
 • Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Kupujący, składając zamówienia, wyraża zgodę na przetwarzanie, podanych przez niego, danych osobowych, w celu realizacji i obsługi zamówienia, przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88.
 2. Administratorem danych osobowych, przekazanych przez Kupującego, podczas korzystania ze Sklepu, jest Sprzedawca.
 3. Dane osobowe, znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy, nie są przekazywane podmiotom, które nie uczestniczą w realizacji Umowy sprzedaży.
 4. Kupujący zgodnie, z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88 ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, może żądać ich poprawienia lub usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzanych danych osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.
 6. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności" na stronie Sklepu.



X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu.
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Kupującym a Sprzedawcą.
 3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie internetowej Sklepu Alienstore.pl.
 4. Aby móc korzystać z Usług Sklepu, niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki internetowej, umożliwiającej wyświetlanie stron www, jak również podanie adresu e-mail, umożliwiającego przesłanie informacji, dotyczących realizacji zamówienia.
 5. Zakazuje się wszystkim osobom, w tym Kupującym, zamieszczania na stronie Sklepu treści bezprawnych.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego, będącego Kupującym uprzywilejowanym, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 8. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, ważność całego Regulaminu w pozostałej części zostaje nienaruszona. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Regulaminie.

 



Załącznik 1: Formularz odstąpienia przez konsumenta od zawartej umowy


Miasto: ___________, dnia: __________ r.

Kupujący:

Imię i nazwisko: ________________

Adres: ________________

E-mail: ________________

Tel: ________________

Przedsiębiorca:

Nazwa: Alienstore - Iwona Nalepa Vision

Adres siedziby: ul. J. Chełmońskiego 2, 32-600 Oświęcim

 



FORMULARZ ODSTĄPIENIA PRZEZ KONSUMENTA
OD UMOWY ZOBOWIĄZUJĄCEJ DO PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI RZECZY




Niniejszym, działając na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.), w brzmieniu:



Art. 27 ustawy o prawach konsumenta

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.



informuję o odstąpieniu od umowy, zawartej dnia _______________ r., polegającej na:


______________________________________________________________________


______________________________________________________________________


______________________________________________________________________


W związku z powyższym, uprzejmie proszę o zwrot następującej kwoty pieniężnej, wynikającej z odstąpienia od umowy: ______ zł (słownie: _________________________________), którą należy przelać na następujący numer rachunku bankowego: _________________________.

 




Z wyrazami szacunku,

 



__________________

(własnoręczny podpis Konsumenta)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl